Özəl:

Beldəki yağları əridən qidaBeldəki yağları əridən qida
Qışda günlәrin qısalması, havanın soyuması, hәrәkәtin azalması, qaranlıq saatların uzanması sәbәbilә bәdәn özünü müdafiә etmәk vә istiliyini qoruya bilmәk üçün maddәlәr mübadilәsini yavaşladır, nәticәdә yağlanma prosesi başlayır. Hәkimlәr kökәlmәyә meylli olanları әsasәn, bu qış aylarında hәyat tәrzi vә qidalanmağa diqqәt
etmәyә çağırır.

Qışda bәdәnimizdә gedәn bu dәyişikliklәrlә daha asan başa çıxmaq üçün qış tәrәvәzi olan gül kәlәminә
mәtbәxdә daha çox yer ayırmalıyıq. Әsasәn bel әtrafında olan yağlardan qurtulmaq üçün qışda hәftәdә әn azı 3
gün gül kәlәmi süfrәnizdә olsun.

Gül kәlәmi yaxşı lif qaynağı olduğu üçün mәdәdә çox yer tutur vә daha tez doyuzdurur. Ona görә süfrәyә ilk әylәşdiyinizdә gül kәlәmi salatı, ya da sobada qızardılmış, yaxud qaynadılmış gül kәlәmi yeyin.
Gül kәlәmi yağları yandırmağa kömәk edәn C vitamini vә fol turşusu ilә zәngindir. Maddәlәr mübadilәsinin
sürәtini artırır.

Çox yaxşı potasium, fosfat vә indol 3 adlı maddә tәrkiblidir. Bu maddәlәrin sayәsindә döş, mәdә vә qalın bağırsaq xәrçәnginә qarşı qoruyucu xüsusiyyәti var.
Dәmir mineralı ilә zәngin olduğu üçün qan azlığı ilә әlaqәdar olan halsızlıq vә yorğunluq kimi simptomların daha az hiss edilmәsinә yardım edir. Yemәk istәyini azaldır. Tәrkibindәki yüksәk potasium vә sulfurlu maddәlәr tәzyiqi nizama salır. Tәzyiqin yüksәlmәsi hallarını azaldır.
Ürәk­damar xәstәliklәrinә qarşı bәdәni qoruyur. Kişinin daha hәrәkәtli olmasına kömәk edir.
Yüksәk kalsium sayәsindә maddәlәr mübadilәsinin sürәtini artırır. Sümük vә diş sağlamlığına da faydası var.
Antioksidant tәsiri güclü olduğundan hüceyrәlәrin tәmizlәnmәsinә yardım edir.
İmmunitet sistemini yaxşılaşdırır.
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər