Özəl:

Prezervativ nə işə yarayırPrezervativ nə işə yarayır
Cinsi әlaqә әsnasında prezervativ istifadәsi yalnız hamilә qalmağı deyil, cinsi xәstәliklәrә qarşı da qorunmağı
tәmin edir. Halbuki çox vaxt prezervativә nә gәrәk var deyәrәk, qorunmasız cinsi әlaqәlәr reallaşar.
Qorunmasız cinsi әlaqә sәbәbiylә yayılan cinsi xәstәliklәr qadınlara daha çox tәsir edәr. Bu xәstәliklәrdәn qorunmanın әn tәsirli yolu isә prezervativ istifadә etmәkdәn keçir. Qorunmasız cinsi әlaqә ilә qadınlara yoluxan xәstәliklәrin siyahısı bir xeyli artar.
Mütәxәssislәrә görә, edilmәsi lazım olan iş çox sadәdir: Prezervativin yalnız doğum idarәsi üçün deyil, cinsi әlaqә ilә yoluxan xәstәliklәrin qarşısın almaq üçün istifadә edildiyi unudulmamalıdır.

Qadın Xәstәliklәri vә Doğum Mütәxәssisi Op. Dr. Aykut Coşğun, hәm qadınlar, hәm dә kişilәr baxımından çox ciddi fsadlar meydana gәtirәn xәstәliklәr haqqında bunları söylәyir:
"Cinsi әlaqәy ilә qadınlara yoluxan xәstәliklәri HIV (AIDS), HPV (genital yaralar vә rәhm ağızı xәrçәngi virusu), herpes (genital uçuq), sifilis, hepatit B, süzәnәk, şankrlar (yumşaq yara), granüloma, mikoplazma, üreoplazma, klamidya, molluskum, kasıq biti kimi bir çox yoluxucu infeksiya olaraq sıralamaq mümkündür.
Qorunmasız cinsi әlaqә, xroniki pelvik infeksiyalardan xroniki pelvik ağrıya, sonsuzluqdan, rәhm ağızı, vajina vә vulva xәrçәnginә, hepatit B virusu ilә qaraciyәr sirozuna vә AIDS­ә qәdәr gedәn çox sayda sistematik xәstәliyә sәbәb olmaqdadır. Xüsusilә bu infeksiya növlәrinә mәruz qalmış qadınlar, aktiv yoluxucu rolu da "boynlarına" götürәrlәr. Kişilәrdә isә genital bölgәlәr, penis xәrçәngi, xroniki prostat iltihabı vә sistematik xәstәliklәrә, xüsusәn dә Hepatitә vә AIDSә sәbәb olar."
Op. Dr. Aykut Coşğun, qorunmasız cinsi әlaqәnin әn tәәccüblü nöqtәlәrindәn birinin dә yeni doğulanların infeksiyaları olduğunu söylәyir. Coşğuna görә, qadınların vajinal doğum ilә dünyaya gәtirdiyi körpәlәrin bәdәnlәrindә dә sifilis, süzәnәk vә uçuqla qarşılaşılır. Xüsusilә, bütün doğum şәkillәrindә körpә sistematik
infeksiyalara mәruz qalır.

Prezervativ nә işә yarayar?
Mütәxәssislәrә görә, bütün bu nәticәlәrin önünә keçә bilmәk üçün prezervativ istifadә etmә şüurunun mütlәq
yaradılması lazımdır. Prezervativin yalnız bir hamilәlikdәn qorunma vasitәsi olmadığı, AIDS başda olmaq üzrә
cinsi funksiya pozuqluğuna gәtirib çıxaracaq vә hәyat keyfiyyәtini salacaq bir çox xәstәliyә qarşı әn yaxşı
qorunma üsulu olduğu cәmiyyәtә yaxşı izah edilmәlidir.
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər