Özəl:

Rus dili dərsi (Samitlərin mövqeli yumşaması)Rus dili dərsi (Samitlərin mövqeli yumşaması)
Rus dilində müəyyən mövqelərdə həm sərt, həm də yumşaq samit səslərə rast gəlinir, lakin belə rast gəlinən mövqelərin sayı çoxdur. Bu samitlərin saitlərin qarşısında (мол [мол] — мёл [м’ол]), sözün sonunda (кон [кон] — конь [кон’]), yerindən asılı olmayaraq [л], [л’] səslərinin yanında (полка [п́олка] — полька [п́ол’ка]) və [с], [с’], [з], [з’], [т], [т’], [д], [д’], [н], [н’], [р], [р’] səslərinin yanında [к], [к’], [г], [г’], [х], [х’], [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’] səslərinin qarşısında (банка [б́анк’а] — банька [б́ан’ка], пурга [пурѓа] — серьга [с’ир’ѓа) mövqelərdir. Belə mövqelər sərt/yumşaq etibarilə gücldürlər.

Sərtliyinə, yumşaqlığına aid mövqeli dəyişikliklər yalnız səslərin bir-birinə təsirindən yarana bilərlər.

Mövqeli yumşama müasir rus dilində bilavasitə müxtəlif qrup samitlərə qarşı həyata keçirilir.

Bütün müasir rus dili danişanlarının nitqində ardıcıl olaraq yalnız əvəzləmə baş verir: [ч’] və [щ’] qabağında olan [н] səsi [н’] səsilə əvəz edilir.

барабанчик [бараб́ан’ч’ик],

барабанщик [бараб́ан’щ’ик]

Digər bir çox rus dili danışanların nitqində də [н’] və  [т’] önündə yerləşən [с]-nın və  [н’] və [д’] önündə yerləşən [з]-nın  mövqeli yumşaması baş verir.

кость [кос’т’],

песня [п’́эс’н’а],

жизнь [жыз’н’],

гвозди [гв́оз’д’и].

Bəzi danışanlarda (müasir dildə bu istisnadır) дверь [д’в’эр’], съем [с’й’эм] kimi sözlərin istifadəsi zamanı mövqeli yumşama da mümkündür.

лебедь-  лебе[т’]

ходьба -хо[д’]ба

больше - бо[л’]ше

колокольчик - колоко[л’]чик
loading...

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər