Özəl:

Kəbənin sirriKəbənin sirri
Kəbə tarix boyunca qəribə təcəllilərə məzhər olmuş bir məkandır. Onun müqəddəsliyi və mərkəz rolu, ta Hz. Adəm və əvvəlinə qədər uzanar. Hz. İbrahim tərəfindən abad edilmiş, Hz.Məhəmmədin (a.s.v.) doğum yeri, bütün haqq dinlərinin mərkəzi,peyğəmbərlər üçün onu qədər bir müqəddəs bina olmadı yer üzündə.İnsanların günün iyirmi dörd saatında davamlı əlaqə halında olduğu və ziyarət etdiyi Kəbəyə bərabər başqa bir yer vardırmı yer üzündə?Mənəvi həyatımızın mərkəzində dayanan ürək kimi Kəbə də yer üzünün ürəyi olaraqmı yaradıldı? İbadətlərdə yönəldiyimiz Kəbənin mənəvi sirrindən nə qədərinə vəqfik?
Kəbə, Köhnə Dünyanın (Avropa, Asiya və Afrika) mərkəzində bir mövqedə iştirak edir və bu üç qitəyə az qala eyni uzaqlıqda var. Amma siz ən yaxşısı əlinizə bir Dünya xəritəsi götürüb, Şimal Amerikadan Avstraliyaya, Şimal-şərq Asiyadan Cənub Amerikaya doğru bir xətt çəkin və bu xəttlərin kəsişdiyi yerə baxın. Kəbənin Dünya qaralayarının mərkəzində qalan bir mövqedə yerləşdiyini görərsiniz.

☪ Kəbə Dünyanın mərkəzində ☪
Coğrafiyaçılar, yer üzünün hər hansı bir nöqtəsini asanlıqla tapa bilmək və ən praktik yoldan, ən doğru şəkildə göstərə bilmək üçün, Dünyanı paralel və meridian adı verilən xəttlərlə, simvolik olaraq kiçik kvadratlara bölmüşlər. Ancaq, bu xəttlərin başlanğıc nöqtələri, elmi bir təmələ deyil, farazi bir qəbula söykənirr. İngiltərədə Greenwichdən keçdiyi qəbul edilən meridian xətti 0 (sıfır) qəbul edilir. Yumru olduğu iddia edilən Dünyamızın, əslində qütblərinin basıq və ortasının qabarıq olduğu bir gerçəkdir. Bu qabarıq bölgənin, tam ortasından keçən ən böyük paralelə isə, "0" paraleli deyilməkdədir. Bu paralel, bilinən adıyla Ekvatordur. Ekvatorun da nisbi olaraq, Dünyanı tam ortadan ikiyə ayırdığı qəbul edilir.
Qütb nöqtələri, Ekvatorun meydana gətirdiyi dairənin tam mərkəzindən keçən bir oxun iki uc nöqtəsidir. Ancaq bunlar gerçək qütblər deyil; coğrafi qütblərdir. Gerçək qütblər isə maqnetik xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkən, maqnit əqrəblərinin yönəldiyi sirrli xüsusiyyətləri ilə diqqət çəkən maqnetik şimal və cənub qütbləridir. Şimal qütbü, coğrafi qütbün təxminən 1290 km cənubunda qalar. Bu da Kanadanın şimal qərbində Ellef Ringnes adalarının sahilinə tekabül edər. Cənub qütbünə gəlincə Antarktika qitəsində, Adelie Land deyilən bir bölgədə iştirak edər.
Bir kompasa Dünyanın harandan baxsanız baxın, daim şimal istiqamətini göstərər. Əgər bu istiqaməti izləsəniz, sonunda maqnetik şimal qütbünə çatarsınız. Kompas əqrəbləri bu bölgədəki maqnetik sahənin təsirində qalaraq davamlı olaraq bura yönələr, bu yöneliş sayəsində bizlər də quruda, dənizdə və havada istiqamətimizi asanca taparıq.
Paralel və meridianların göstərdiyi qütb nöqtələri ilə kompasın göstərdiyi maqnetik qütb nöqtələri niyə bir-birindən fərqli yerlərdədir? Dünyanın ekliptik olaraq 27o 27lik ölçüyə sahib olduğunu bilərik. Dünyanın başı belə əydirilməsəydi tək bir mövsümü, məsələn həmişə yazı yaxud qışı yaşayacaqdıq. Günlər, buna görə uzanar ya da qısalar. Bu həm də, qütblərin yerini də dəyişdirmiş olar. Gerçəkdə; paralel və meridianları çəkərkən Dünyanın bu duruşu, yəni maqnitlərin davamlı yönəldiyi maqnetik qütbləri diqqətə götürsək, yeni bir Ekvator çıxar. O zaman "0" (sıfır) nömrəli ən böyük paralel olan Ekvator, bu yeni halıyla, Məkkə şəhərindən keçəcək. Bu da Kəbənin, Dünyanın ortasında olduğuı gerçəyinin başqa bir faktı sayıla bilər.
Dünyanın maqnetik şimal və cənub qütblərinə görə çəkilən yeni ekvator xəttinin, yəni Kəbədən keçən Ekvator xətti üzərində, biri Kəbəyə görə şərq, digəri isə qərbdə iki ədəd maqnetik qütblər var. Qərb qütbünü əsrarəngiz hadisələri ilə "Bermud" üçbucağı təşkil edərkən, şərqini isə Yaponiyada bir körfəz bölgəsi təşkil edər. Bu körfəz də Bermud kimi itmələri ilə məşhur olmuşdur. Kəbənin bu iki nöqtənin tam ortasında iştirak etməsi də Kəbənin yerinin xüsusi olaraq seçildiyini düşündürməkdədir.
Nurdan Dirək
İbni Abbasdan gələn hədis rəvayətində "Göylərin ən qabaqda gələni, özündə ərş olandır. Yerlərin ən qabaqda gələni də bizim üzərində olduğumuz Ərşdir" ifadəsi iştirak edər. (Sunu idi, et-Dürer əl-Mensur, VI/239) Bilindiyi kimi aləmlər yalnız bizim içində yaşadığımız fizika kainat ilə məhdud deyil. Yeddi fərqli kosmos-zamanın olduğu Quranda keçən sebə və səmavat ifadələrindən anlamaq mümkündür.
Bədiüzzaman kimi mənəviyyat böyüklərinin də ifadə etdiyi kimi qibləni, yalnız Kəbənin olduğu məkan olaraq deyil, Kəbədən Ərşə uzanan nurani bir sütun və mənəvi bir dirək olaraq düşünmək lazımdır. Bu nurdan sütun, ferş deyilən ərzimizi cənnətin də üstündə qalan və aləmin damı hökmündəki "Ərş"ə bağlar. Kəbədə hiss edilən və tənəffüs edilən tamam ayrı bir mənəviyyat və ruhi atmosferin Ərşə uzanan bu nurani sütunla əlaqəsi nədir? Dünyamızı ən üst səmaya bağlayan "göbək bağı" deyə biləcəyimiz nurdan bağın daşıdığı sirlər hələ məchulumuzdur. Davamlı qütbə yönələn maqnit kimi insan ürəyi də bu ilahi nurun davamlı çəkiliş təsiri altındamı var? İnsanların pərvanə olduqları bu ilahi nur, təfəkkür-dua-təsbeh-həmd kimi mənəvi hasilatın toplandığı və oradan Ərşə çatdırıldığı bir növ peyk misal toplama-paylama və nəql əsası funksiyasını görməkdədir? İbadətlərdə qibləyə yönəlməklə, eynilə antenalarını peykə çevirən xəbərləşmə vasitələri kimi, ürək və beyindən nəşrolunan məna dalğalarının əvvəl bu nurdan sütuna gəldiyini və oradan da ilahi dərgaha çatdığını düşünə bilərikmi?

☪ Kəbədə rəhmət zirvəyə çıxar ☪
Görəsən namaz kimi ibadətlərdə qibləyə yönəlməklə, o nurla əlaqəni ən üst nöqtəyəmi çıxarırıq? Elə isə, namaz əsnasında edilən hərəkətlərdə bu nurun, insanın ruhi və fiziki varlığının bütün ünsürlərinə nüfuzunun təmin edildiyi; Kəbədə təvaf edildiyində isə, yəni nurun mərkəz nöqtəsinin ətrafında dönüldüyündə, əlaqə və rezonansın ən üst səviyyəyə çıxarıldığı an olmalıdır. Bu sual və ehtimalların gerçək cavablarını mənəviyyat və həqiqət kaşiflərinə buraxaraq bu ayənin ifadə etdiyi mənaya baxaq:
"Gerçək budur ki, insanlar üçün ilk qurulan ev Məkkədə o müqəddəs və bütün insanlar üçün hidayət yeri olan Kəbədir. Burada açıq-aşkar dəlillər vardır. Ibrahimin mövqesi vardır; kim oraya girsə təhlükəsizlik içində olar." (Əl Imran, 3/96-97)
"Ona çatmağa gücü çatan kimsənin Kəbəni təvaf etməsi, Allahın insanlar üzərindəki haqqıdır" İlahi fərmanı, hər il mübarək bir zaman hissəsi içində, Beytullaha təvəccöh edib, müəyyən məkanları, xüsusi bir qisim üsullarla ziyarət etməsini fərz edər.
Oraya gedənlərin, bilaistisna hər kəsin ayrı bir atmosferi tənəffüs etmələri, orada ayrı bir iqlim və fiziki mənada ifadəsi mümkün olmayan tamam ayrı bir havanı hiss etmələri də Kəbədəki sirlərin sözlə izah edilə bilməyən lakin hiss edilə bilən təcəlliləri olmaqdadır.
Bir nüvədən yüz minlərə, milyonlara çatan sümbül və dənə alınması kimi, Allahın rəhmətinin zirvəyə çıxdığı bu məkanda qullar, yüz minlər, milyonlar savablara çatar; günahlarının sıfırlanacağı bir fürsətlə tanış olarlar. Dünyanın mərkəzinə, əslində sanki Ərşə uzanan bu nurlu səfərdə insan yeni gerçəklərlə tanış olar. Bir yaradılış nümayişinə şahid olar. Dümağ ehramlar içində kəfənləri hər cür fərqin və sinifin ortadan qalxdığı, eyni anda yenidən dirilmənin, məhşərin xatırlandığı, İslamın bilfiil yaşandığı, camaat şüuru və sirrinin ən əzm şəkildə təcəlli etdiyi bir nümayişə şahid olar. Həcc ibadətiylə, ərzin Ərşə bağlanıldığı, nurani dairənin sıx dezinfeksiya təsiriylə qullar bir-bir günahlardan təmizlənər. Allaha qulluq şüurunun yenidən qazanıldığı, əhdi peymanın yeniləndiyi bir ibadət seremonisinde qul, Allaha doğru sonsuz bir hərəkətin içinə girər.
Ulu Tanrı Hərkəsə qismət etsin.


loading...
Offline
  • Şərh №: 2
  • 3 iyun 2018 20:12
  • Xəbər sayı: 0
  • Şərh sayı: 1526
Amoxicillin And Creatine Counteractions Pharmacokinetics For Amoxicillin Cialis 5 Mg Filmtabl 28 St cialis generic Costo Cialis 2 5 Mg Comprare Viagra On Line E Reato Zithromax Single Dose Packet

--------------------
Offline
  • Şərh №: 1
  • 9 iyul 2016 16:48
  • Xəbər sayı: 0
  • Şərh sayı: 133
Maraqlidi

--------------------

İnformasiya

Qonaq qrupunda olanlar istifadəçilər bu xəbərə şərh əlavə edə bilməz.

Vətənim Azərbaycan

Xəbər lenti

Sorğu

 

Bədən görünüşünüzün mükəmməl olduğunu düşünsəniz seçəcəyiniz kürək dekoltesi hansı olardı?

1.Sadə
2.Cəsur

 
 

Ən çox baxılan xəbərlər